PROIECT „TRAIESTE-TI VISELE” varful CHIMBORAZO 6267m, ECUADOR – AMERICA DE SUD


“TRĂIEŞTE-ŢI  VISELE”

VARFUL CHIMBORAZO – 6267m

ECUSON

Picture2

Cel  mai  înalt  vârf  montan

aflat la cea mai mare distanţă absolută de centrul planetei noastre

ECUADOR – AMERICA DE SUD

 –

<> Date privind proiectul:

Titlul: „TRĂIEŞTE-ŢI  VISELE”

Perioada proiectului: De la 01.01.2011 Până la

Loc de desfăşurare: Continentul – AMERICA DE SUD, Ţara – ECUADOR

Perioada: Perioada posibilă noiembrie-decembrie / iunie – septembrie.

Buget Total – aprox. 5100 $ / 4000 € / persoană

<>  Rezumat (o descriere concisă şi clară a proiectului):

Alpinişti arădeni doresc să urce pe cele mai înalte si importante vârfuri ale fiecărui continent pentru a pune în evidenţă calităţile fizice şi intelectuale, capacităţi care nu sunt mai prejos decât ale oricărui european.

După reuşita ascensiuni realizată în 2007 pe vârful Mont Blanc de 4810m, unul dintre cele mai înalte vârfuri ale Europei de către subsemnatul – Ovidiu Cismaş

https://codmunte.wordpress.com/2011/01/28/filmulet-mont-blanc-4810m-2007/

şi reuşita în 2009 a Primei ascensiuni Arădene pe cel mai înalt vârf al continentului African, vf. Uhuru de 5895m din masivul Kilimanjaro, realizată împreună cu jurnalistul arădean Adrian Moldovan

https://codmunte.wordpress.com/2011/01/25/filmulet-uhuru-kilimanjaro-5895m-2009/

şi pentru a continua proiectul început cu scopul de a mediatiza mişcarea în natură în rândul tinerilor, mi-am propus să urc pe cel mai înalt vârf montan aflat la cea mai mare distantă absolută de centrul planetei noastre, vârful vulcanului stins Chimborazo de ”doar” 6267m (6310m). Acest pisc andin este cu 2150m mai îndepărtat de centrul Terrei decât Everestul de 8850m, datorită convexitătii Pământului în jurul Ecuatorului. Aventura / „expediţia”  montana din Ecuador va avea o durată de 9-12 zile.

Echipa de bază care dorea să realizeze ascensiunea era formată din două persoane: Ovidiu Cismaş şi Adrian Moldovan, dar prin retragerea unor oficialităţi şi instituţii Arădene din acest proiect, am rămas doar eu.

<>  La plecarea/reântoarcerea din/în ţară voi realiza o conferinţă de presă unde vor fi invitate persoane publice, sponsori, zona media şi se va prezenta rezultatele acestei ascensiuni, dar unul dintre cele mai importante rezultate ale acestei aventuri / „expediţi”, este prezentarea filmului pe care îl vom realiza şi la care vor fi invitate persoanele cărora se adresează şi pentru care organizăm această aventură / „expediţie” montană, deoarece această aventură / „expediţie” montană are şi un caracter UMANITAR.

<>  Scop (un ţel, o stare dorită, stadiul în care va ajunge proiectul):

În oraşul şi judeţul Arad cât şi peste tot în România, există persoane cu diverse situaţii medicale, care necesită intervenţi sau tratamente medicale costisitoare, şi care din păcate nu sunt cunoscute de către populaţia oraşului şi a judeţului Arad sau a României. Prin această expediţie / aventură, putem astfel să mediatizăm cazurile acestora şi să le oferim un ajutor, cel puţin moral, arătând astfel că nu suntem nepăsători la situatia lor, dar mai ales să le arătam oamenilor, dorinţa acestora de TRĂI O VIAŢĂ NORMALĂ.

Detalii despre aceste persoane:

https://codmunte.wordpress.com/2011/01/18/incredere-in-viata/

Ne vom axa mai ales pe cazul fetiţei, RALUCA BESENYI. Preţul DVD-ului cu filmul acestei expediţi, va fi donat în contul  ei.

<>  Obiective (paşi definiţi,  rezultate scontate, ce doresc să obţin, progrese în atingerea scopului):

Organizarea şi desfăşurarea aventuri / „expediţiei” în America de Sud pe vf. Chimborazo de 6267m din Anzii Ecuadorieni.

<>  Grup ţintă/Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect):

Grup/pers. Ţintă: Subsemnatul, Ovidiu Cismaş

Beneficiari: Persoane cu probleme medicale. Caz aparte, Raluca Besenyi.

<>  Sponsori, colaboratori, parteneri:

Sper în colaborare sponsorilor, colaboratorilor/partenerilor din aventurile / „expediţiile” anterioare: Consiliul Judetean si Centrul Cultural Judetean ARAD, Sirius Arad, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” Arad, Condor Club Arad, Morar Pază şi Protecţie Arad, Euro Travel Arad, Fitness Club Dr. FITT, Vit Trance, First Austria, BTM Resourse, Ceasornicar.ro etc.

<>  Promovare (indicaţi modalităţile de promovare a acţiunii –  spoturi audio/video, contracte de publicitate – machetă/ articol, pentru care se vor anexa respectivele contracte):

Acest proiect va fi mediatizat prin mai multe modalităţi:

– Conferinţă de presă înainte de plecarea şi la sosirea din aventură / „expediţie”, la care vor fi invitate presa şi televiziunea, sponsori şi colaboratori

– Arborarea steagului României şi a unui banner cu toţi sponsori, colaboratori şi parteneri pe vârful Chimborazo.

– Articole în presa locală şi naţională, de pe parcursul aventuri / „expeditiei”.

– Amplasarea siglei sponsorilor, colaboratorilor şi partenerilor pe orice material rezultat din implementarea acestui proiect

– Jurnal, filmuleţ şi poze, pe blog-ul personal: https://codmunte.wordpress.com/

– Postarea a 2-3 poze chiar în timpul aventuri / „expediţiei”, pe pagina personală de facebook: http://www.facebook.com/ovidiudaniel.cismas

– Pe parcursul aventuri / „expediţiei” voi ţine legătura prin intermediul telefoniei cu jurnalistul Adrian Moldovan, punctul culminat fiind intervenţia în direct la un post de radio de la 6267m chiar de pe vârful Chimborazo.

– Realizarea unui film despre această aventură / „expediţie” din imaginile fotografiate şi filmate de pe toată perioada desfăşurări acestui proiect.

– Prezentarea filmului despre această aventură / „expediţie” în municipiul Arad şi municipiul Piatra Neamţ. Dacă se doreşte, vom prezenta filmul şi în alte localităţi din România.

– Prezentarea imaginilor fotografiate şi filmate la televiziunile locale sau naţionale.

<>  Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară, pentru o singură persoană):

1.Cheltuieli de personal:

– Pregatire montană în România: aprox. 150 $ / 115 €

– Suplimente alimentare: aprox. 115 $ / 90 €

– Materiale prezentare proiect pentru sponsori, colaboratori şi parteneri: aprox. 115 $ / 90 €

– Cheltuieli suplimentare şi neprevăzute: aprox. 60 $ / 45 €

– Vaccinuri, medicamente: aprox. 130 $ / 100 €

TOTAL 1: aprox. 570 $ / 440 €

2. Cheltuieli materiale:

– Materiale promoţionale pentru proiect la întoarcere (afişe, pliante, programe, invitaţii, diplome): aprox. 230 $ / 180 €

– Materiale/obiecte specifice Romăneşti pentru ghizi şi compania de ascensiune: aprox. 115 $ / 90 €

– Echipamente alpinism, aparatură foto-video, închiriere spaţiu prezentare media: aprox. 350 $ / 270 €

– Transport cu maşina şi avionul: aprox. 2060 $ / 1600 €

– Ascensiunea / aventura / expediţia”: aprox. 1800 $ / 1400 €

TOTAL 2: aprox. 4555 $ / 3540 €

TOTAL BUDGET 1 + 2:  aprox. 5125 $ / 3980 € / persoană

*contribuţie proprie minim 10%

<>  DECLARAŢIA  DE  IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Declar pe propria-mi răspundere că toate informaţiile din acest proiect sunt în conformitate cu realitatea.

Numele şi prenumele: Cismaş Ovidiu

Funcţia: Coordonator proiect

Semnătura:  ……………………………………………

Data:   …………………………

<>  AVENTURA / „EXPEDIŢIA” MONTANA

Aventura / „expeditia” / ascensiunea este provocatoare, incluzând aclimatizarea până pe vârfurile vulcanilor Pasochoa de 4200m, Pichincha Guagua de 4784m şi Illiniza Nord de 5126m şi bucuria de a vedea frumoasele peisaje din Anzi de Est, totul culminând prin ascensiunea vârfului Cotopaxi 5897m şi a vârfului Chimborazo 6267m, cel mai înalt din Ecuador.

Itinerar:

Ziua 1 – Sosire în Ecuador şi oraşul Quito. Transfer la hotelul nostru situat în zona turistică, spre partea de nord a capitalei. Întalnirea cu Compania de Ghizi din Ecuador, complectarea permiselor de acces în parcuri, instruire privind parcursul expediţiei. Vizitarea oraşului Quito.

Ziua 2 – Ascensiune de aclimatizare pe vârful vulcanului Pasochoa la 4200m. Plecăm dimineaţa devreme spre Pasochoa. Aceasta va fi prima urcare, pentru aclimatizarea noastră şi o introducere în frumuseţea Anzilor Ecuadorieni. Pentru o mare parte a zilei, vom avea oportunitate de a observa flora platoului Andin şi zborul maiestuos condorilor, care au cuib în stâncile din interiorul craterului. În plus, în interiorul craterului, este posibil să vedem o pădure cu copaci nativi, cunoscuţi sub numele de Polilepis, copacii care cresc pe aceiaşi pereţii verticali şi care ajung la graniţa craterului. Datorită locaţiei sale în apropiere Parcul Nationalof Cotopaxi, vederea spre cel mai înalt vulcan activ din lume, este remarcabilă. Plimbarea durează aproximativ cinci ore în total. Întoarcere în Quito.

Ziua 3 – Ascensiune de aclimatizare pe vârful vulcanului Pichincha Guagua la 4784m. Aclimatizarea nostră continuă pe Pichincha Guagua cu oraşul Quito la poalele muntelui. Vom începe să urcăm de la o altitudine de aproximativ 3500m. Pe urcarea finală, înainte de a ajunge pe vârf, vom fi răsplătiţi cu vederi spectaculoase din interiorul craterului activ cu fum şi care a format recent cupole de lavă. Ascensiunea va dura trei până la patru ore şi apoi va dura două ore pentru a coborâ la vehicul. Revenim la hotelul nostru în Quito.

Ziua 4 – Urcare la campul La Virgen la 3900m, situat la poalele Illiniza Nord şi Sud. În aceasta zi vom urca la campingul nostru la 3900m într-un loc cunoscut sub numele de La Virgen, înconjurat idilic de pădurea Polilepis. Vom face o scurtă plimbare după-amiază, pentru a explorarea împrejurimilor. Revenim la tabără pentru pregătirea de ascensiunea pe vârful Illiniza Nord în ziua următoare.

Ziua 5 – Ascensiune de aclimatizare pe vârful Iliniza Nord la 5126m. Urcarea noastră începe după un mic dejun la trei dimineaţa. Vom ajunge în aproximativ trei ore la şaua de la 4650m, situată între cele două vârfuri; Illiniza Nord şi Illiniza Sud, la timp pentru a vedea cum creşte lumina şi răsare soarele, din acest loc se poate vedea perfect format un con aproape de vârful Cotopaxi iar la orizont masivul Antisana. Vom continua până la East Ridge şi la vârful Illiniza Nord de 5126m, la care ajungem în două ore. Pe vârf vom fi răsplătiţi cu o panoramă faţă-în-fata cu vârful Illiniza Sud şi la distanţă cu vârful Chimborazo. Revenim la tabăra noastră de bază, pentru a mânca, cina şi odihna bine câştigată.

Ziua 6 – Urcare de aclimatizare la Tambopaxi la 3720m. După plecarea noastră din tabără de bază, vom pleca spre Parcul Naţional Cotopaxi. Continuăm aclimatizarea în confortabilul Tambopaxi la 3720m. Avea oportunitatea de a examina faţa nordică acoperită cu zăpadă a vârfului Cotopaxiand şi traseul nostru către vârf. Peste noapte vom dormi la Tambopaxi.

Ziua 7 – Urcare la refugiul Cotopaxi la 4800m. După inspectarea echipamentelor noastre şi împachetare, ne vom pregăti de plecare la 4600m, prima oprire a acestei urcari. După aproximativ o oră de mers pe jos, vom ajunge la refugiul José Rivas la 4800m. Instruire pe cel mai apropiat gheţar, vom învăţa şi practica alpinism,  aptitudini de mers pe zăpadă, auto-stop, de manipulare a frânghie şi de călătorie pe gheţar. Întoarcere la refugiu pentru a ne pregăti pentru ascensiune.

Ziua 8 – Ascensiune pe vârful Cotopaxi la 5897 m. Ascensiunea va începe pe la ora unu-trei dimineaţa. Vom merge pentru o oră peste grohotiş şi zăpadă până când vom ajunge la partea de jos a gheţarului  la 5080m. După cinci-şase ore, vom ajunge la varful Cotopaxi la 5897m, de unde putem să admirăm craterul gigantic, care are 800m în diametru, marea de nori care acoperă Amazonul, linia de vulcani; Cayambe, Antisana şi Chimborazo. Vom coborâ la refugiu în două-trei ore, în cazul în care vom impacheta şi apoi să călătorim la Machachi unde vom petrece noaptea.

 Ziua 9 – Zi de odihnă în zona oraşului Baños. Această zi va fi dedicată vizitări obiectivelor turistice, odihnă şi recuperare. Vom călători în oraşul Baños, care este cunoscut pentru bazinele termale calde. Exploram jungla din apropiere, cu apele sale curgătoare şi numeroase cascade, exemplu Pailón del Diablo. Peste noapte în Baños.

Ziua 10 – Urcare la refugiul Chimborazo/Whymper la 5000 m. Vom călători până la refugiul Carrel la 4800m. Continuăm urcarea pe o distanta scurtă, treizeci de minute, pentru a ajunge la refugiul Chimborayo/Whymper la 5000m. Ne vom pregăti pentru o ascensiune pe cel mai înalt munte din Ecuador.

Ziua 11 – Ascensiune pe vârfulChimborazo Chimborazo/Whymper la 6310 m. Se va pleca obligatoriu de la miezul nopţii şi se continua pe ruta Castillo. O dată peste marginea gheţarului, avem de a depăşi o secţiune ce se ridică pentru scurt timp, în prima treime a urcări. După aceasta, urcăm etapele finale la varful Veintimilla (6270m). Vom traversa întregul crater pe margine şi urcăm la vârful Chimborayo/Whymper, cel mai înalt munte din Ecuador şi cel mai înalt vârf montan aflat la cea mai mare distanță absolută de centrul planetei noastre. În funcţie de condiţiile meteorologice ne petrecem până la o jumătate de oră pe vârf. Ascensiunea va dura opt-zece ore şi vom coborâ la refugiu în patru ore. Întoarcere la QuitoQuito.

Ziua 12 – Plecare din oraşul Quito şi Ecuador. Transfer la aeroport.

PREŢ: 1550 $  / 1200 € / person ( daca sunt minim 2 persoane )

Preţul include:

– Cazare în camere duble, programate în oraşele: Quito, Baños şi Machachi (mic dejun inclus).

– Toate taxele la cabane sau refugi: Tambopaxi, Cotopaxi şi Chimborazo.

– Cazare în corturi duble pentru Illiniza.

– Toate transporturile rutiere cu vehicule private.

– Toate produsele alimentare pe timpul ascensiuni.

– Ghizi, asistent de ghizi, raportul ghid montan la doi alpinisti.

– Taxele de parc şi a permiselor de ascensiune.

– Echipament de alpinism de bază (bocanci de plastic, colţari, ham şi piolet).

Preţul nu include:

– Avion International dus-întors, taxele de aeroport şi taxele de bagaj în exces

– Asigurare de călătorie.

– Masa de prânz şi masa de seară în Quito, Baños, Tambopaxi and Machachi, băuturi alcoolice.

– Cazări non-programate şi cazare single.

– Echipamente personale.

– Spălătorie, apeluri telefonice, room service

– Ciubucuri (pentru ghizii, se recomandă până în 10 % din preţul expediţiei).

<>  Daca ajutorul financiar din partea sponsorilor sau a celor care doresc sa sustina acest proiect pentru aventura / „expeditia” montană Ecuadoriană va acoperi si alte cheltuieli, as dori sa merg/ajung in JUNGLA AMAZONIANA si pe UN AFLUENT AL FLUVIUL AMAZON, sa vizitez O COMUNITATE din jungla amazoniana, sa pun piciorul pe LINIA ECUATORULUI. Sunt in discutii avansate in a fi primit de catre OFICIALITATI ale ORASULUI QUITO si din MINISTERUL TURISMULUI din ECUADOR.

<>   Fiecare persoana sau firma /companie poate “intinde o mana de ajutor” in a sponsoriza / sustine acest acest proiect / aventura / „expeditie” montana si umanitara, printr-o „metoda” legala sau mai multe „metode” legale (care este/sunt praticata/practicate in multe tarii) si care nu afecteaza venitul persoanei sau profitul firmei / companiei.

<>  In ce fel se poate “intinde o mana de ajutor”???

<>  PERSOANELE FIZICE

– Prin redirectionare de pana la/in 2% din Impozitul pe Veniturile obtinute in anul anterior (de catre Fersoanele Fizice).

<>  FIRMELE / COMPANIILE AU DOUA POSIBILITATI:

– Prin redirectionare a 20% din Impozitul pe Profit al Firmei / Companiei datorat statului;

– Prin LEGEA SPONSORIZARII

<>  Daca doriti sa sustineti cu o donatie sau sponsorizare financiara acest proiect / aventura / „expeditie” montana si umanitara, o puteti face cu o donatie sau sponsorizare financiara, in doua feluri:

– in/catre CONTUL ASOCIATIEI DIN CARE FAC PARTE, ASOCIATIA SPORTIVA “ADAM MULLER GUNTTENBRUNN” ARAD (COD DE IDENTIFICARE FISCALA – 16842412), deschis la ING BANK:

MONEDA – RON  >  CONT CURENT  >  IBAN – RO86INGB0000999903457704

sau

– in/catre CELE TREI CONTURI CARE SUNT PE NUMELE MEU, deschise la BANCA TRANSILVANIA:

MONEDA – RON  >  CONT CURENT  >  IBAN – RO07BTRLRONCRT0218153501

MONEDA – EUR  >  CONT CURENT  >  IBAN – RO54BTRLEURCRT0218153501

MONEDA – USD  >  CONT CURENT  >  IBAN – RO58BTRLUSDCRT0218153501

<>  DETALII DESPRE MINE:

https://codmunte.wordpress.com/2013/10/12/despre-mine/

<>  Pentru alte detalii despre acest proiect  si aventura / „expeditia” montană si umanitară sau sponsorizări – colaborări:

Telefon: 0744 34 90 27

E-mail:

<>  codmunte@gmail.com

<>  japan_ovi_ar@yahoo.com

Blog: https://codmunte.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/ovidiudaniel.cismas

Reclame

About CODmunte - "Japan"

Pasionat de natură, munte şi fotografie. Incerc sa ma fac util si cu placut, prin ceea ce am vazut sau auzit.

Posted on 24/01/2011, in Aventura montana Ecuadoriana 2014 si varful CHIMBORAZO de 6310m. Bookmark the permalink. 1 comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: